PHỤ GIA LATEX

PHỤ GIA LATEX

PHỤ GIA LATEX

PHỤ GIA LATEX

PHỤ GIA LATEX
PHỤ GIA LATEX
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN TRƯỜNG THỦY
PHỤ GIA LATEX

mapeplast sf

phụ gia chống xâm thực nước biển
Giá: Liên hệ

expanfluid

phụ gia trương nở dùng cho vữa xi măng  
Giá: Liên hệ

PLANICRETE SP

phụ gia latex đa tác dụng dùng cho vữa xi măng thông thường và vữa ốp lát gốc xi măng  
Giá: Liên hệ

ISOLASTIC 50

phụ gia latex tăng cường tính dẻo cho vữa ốp lát gốc xi măng
Giá: Liên hệ
Hỗ trợ trực tuyến
1